Werkwijze

Wij zijn in 2018 gestart met de eerste vakanties aan te bieden.

Dit gebeurde toen nog op kleine schaal, maar inmiddels zijn die aantallen aardig gegroeid!

Om in aanmerking te komen voor een gratis vakantie dient een gezin bekend te zijn bij een HVI (Hulp Verlenende Instantie). Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Het gezin dient: 

  • te bestaan uit één of twee volwassenen (ouders/voogden)
  • ˜en één of meer kinderen onder de 18 jaar
  • in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA)
  • voorgedragen te worden door een HVI (hulpverlenende instantie, zoals de Voedselbank) aan de hand van vastgestelde criteria

NB:

De mogelijkheden voor een gratis vakantie zijn beperkt en afhankelijk van beschikbare mogelijkheden. Verwacht u dus niet dat uw aanvraag onmiddellijk gehonoreerd zal kunnen worden.


Gezinnen, die wij aan een gratis vakantie kunnen helpen, dienen al bekend te zijn bij een hulpverlenende instantie (hvi) zoals bijvoorbeeld:


Aanmelding

De Hulp Verlenende Instantie kan met de knop hieronder een digitale aanvraag doen, of het formulier hiernaast downloaden en opsturen (of scannen en mailen).

Download
Aanmeldformulier
In te vullen door een Hulp Verlenende Instantie.
H-E Aanmeldformulier 1.2.pdf
Adobe Acrobat document 180.9 KB

Eigen aanmelding

Aanmeldingen vinden bij ons bijna altijd plaats via een hulpverlenende instantie (hvi). Die weet/controleert ook of iemand tot de doelgroep behoort. Maar een gezin kan zich ook zelf aanmelden of aangemeld worden door bijvoorbeeld een kennis. In dat laatste geval is het wel van belang dat dit vooraf met het gezin wordt afgestemd. Voor zo’n eigen aanmelding gaat u naar deze pagina.


Procedure

Onze werkwijze is vastgelegd in een procedure die u met nevenstaande knop kunt bekijken en/of downloaden.