Missie/Visie

Ook in ons welvarende land zijn er mensen die in armoede leven. Soms komen mensen door opeenstapeling van tegenvallers in een uitzichtloze situatie terecht. Het is dan niet alleen heel lastig om financieel de eindjes aan elkaar te knopen, maar het zorgt niet zelden ook voor een sociale vereenzaming, veel stress en een toenemende psychologische druk. Juist kinderen die in dergelijke gezinssituaties opgroeien kunnen hier veel schade van ondervinden.

 

Het is in dergelijke gezinnen onmogelijk om geld te reserveren voor een vakantie, of om er enkele dagen tussenuit te gaan. Terwijl die ontspanning juist kan helpen om onomkeerbare handelingen, die gebeuren als mensen het echt niet meer zien zitten, te voorkomen.

 

Het is ons doel gezinnen die onder de armoedegrens leven een onbezorgde periode bieden waarin ze echt even kunnen ontspannen en los komen van de geldzorgen door ze een week volop van een vakantie te laten genieten.