Werkwijze

Wij zijn in 2018 gestart met de eerste vakanties aan te bieden.

Dit gebeurt nog op kleine schaal.

Om in aanmerking te komen voor een gratis vakantie dient een gezin geregistreerd te zijn bij een HVI (Hulp Verlenende Instantie). Daarnaast dient aan de volgende voorwaarden voldaan te zijn:

Het gezin dient: 

  • te bestaan uit één of twee volwassenen (ouders/voogden)
  • ˜en één of meer kinderen onder de 18 jaar
  • in het bezit te zijn van een geldige verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA)
  • voorgedragen te worden door een HVI (hulpverlenende instantie, zoals de Voedselbank) aan de hand van vastgestelde criteria

NB:

De mogelijkheden voor een gratis vakantie zijn beperkt en afhankelijk van beschikbare mogelijkheden. Verwacht u dus niet dat uw aanvraag onmiddellijk gehonoreerd zal kunnen worden.


Gezinnen, die wij aan een gratis vakantie kunnen helpen, dienen al bekend te zijn bij een hulpverlenende instantie (hvi) zoals bijvoorbeeld:

MEE & de Wering

William Schrikker Groep

Download
Aanmeldformulier
In te vullen door een Hulp Verlenende Instantie.
H-E Aanmeldformulier.pdf
Adobe Acrobat document 135.3 KB