Organisatie

Help-Elkander bestaat uit een groep sociaal bewogen mensen die zich inzetten om medemensen, die onder de armoedegrens beland zijn, een vakantie aan te bieden.

Hierbij staan onze waarden centraal:

  • Wij hebben respect voor het leven en de levensovertuiging van ieder mens;
  • Niemand is minderwaardig, iedereen wordt gelijk behandeld ongeacht afkomst, geloof, politieke voorkeur, huidskleur, seksuele voorkeur, of anderszins.