Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter dhr. Johan Borcheld  Onbezoldigd
Secretaris dhr. Jo Dubois Onbezoldigd
Penningmeester dhr. Richard den Bak Onbezoldigd
Bestuurslid dhr. Albert Hoogeveen    Onbezoldigd
Bestuurslid dhr. Harm van Lingen Onbezoldigd

U kunt het bestuur bereiken via het contactformulier.