Bestuur

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter dhr. Johan Borcheld  Onbezoldigd
Secretaris dhr. Harm van Lingen Onbezoldigd
Penningmeester dhr. Richard Steunebrink Onbezoldigd

U kunt het bestuur bereiken via het contactformulier.