Help-Elkander in de media

Het hoofdartikel in het Langedijker Nieuwsblad van 28 maart 2018 was gewijd aan de stichting Help-Elkander.

Naar aanleiding van dit artikel mocht de stichting al enkele donaties ontvangen. Langs deze weg willen wij de gulle gevers bedanken aangezien wij geen adresgegevens van ze hebben gekregen.